Somunapinya2

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
                   

Socialització de llibres

Associació de mares i pares de l'escola Sa Forcanera

La socialització de llibres de text és un projecte en el qual s'involucren tots els membres de la comunitat educativa del centre, és a dir professors, pares i alumnes, i que es fonamenta en una idea bàsica: aprofitar els llibres.

De fet, el projecte de socialització neix com a resposta a la inhibició de les administracions educatives respecte de la implantació de la gratuïtat dels llibres de text i de l'assumpció de les despeses que comporta l'acció educativa actual i el cost és assumit íntegrament per les famílies.

 

oie TkD4rXDAVAsr

 

 

D'altra banda, amb el projecte de socialització de llibres s'assegura que la vigència dels textos s'adequa a la fixada per la normativa, amb la qual cosa limita l'efecte d'algunes pràctiques abusives de les editorials com són l'increment del preu dels llibres i les successives reedicions amb canvis en els continguts. Tot això sense detriment de la reivindicació d'un ensenyament públic veritablement gratuïta.

 

La socialització a la nostra escola en particular té els següents objectius:

 

 

 • Pedagógics: desenvolupar en l'alumnat valors com el saber compartir, la solidaritat, la ¡gualtat, el respecte i responsabilitat davant deis materials comuns.
 • Socials i económics: assolir un estalvi en les despeses de les famílies.
 • Sostenibles: contribuir en la difusió de la cultura del recidatge

 

La reutilització de Ilibres está establerta com a línia d'escola i s'ha establert la seva participació a tots els alumnes de cicle mitjá i cicle superior de l'escola.

 

 • Tota la comunitat educativa, mestres, alumnes i famílies participen del programa.Les famílies en participen conscienciant els seus filis de la importáncia de tenir cura deis Ilibres, responsabilitzant-se de retornar los en acabar el curs sense anotacions ni danys.
 • Els mestres tenen el compromís de fer un treball de sensibilització a l'hora de treballar amb el Ilibre socialitzat, el qual no es pot malmetre ni escriure-hi.
 • L'AMPA formará una comissió de pares-mestres que ha de vetllar per la ccntinuítat i millora del projecte, de la seva correcta difusió, de la compra dels materials i de l'elabcració de pressupostos i comptabilitat.

 

Condicions per participar en el programa

 

 • Signar un document de participació i compromís en el projecte i de la normativa que se'n deriva.
 • Pagar una quota anual de 10€ que s'establirá en funció de les despeses, les subvencions rebudes i el romanent.
 • Reintegrar el valor del Ilibre en cas de que es perdi o es malmetí.
 • Els Ilibres serán propietat de l'escola i es deixaran en préstec ais alumnes durant el curs escolar.
 • La quota de participació, caldrá pagar-la durant el mes de juliol/agost, a través de del codi de barres oportú.
 • Els Ilibres estarán a l'aula el mes de setembre

 

 També pots descarregar el pdf amb els objectius AQUI

Més informació

On Estem

Links Contenidos

Activitats extraescolars
ampa-sa-forcanera
ACTIVITATS EXTRAESCOLARS:   Les activitats extraescolars estan organitzades i gestionades per l’AMPA amb
 • 11.12.2014
 • 1677
CALENDARI ESCOLAR
calendari18 19
 • 02.04.2015
 • 1495
Comissió de Roba
PreusRoba
La roba escolar la podreu comprar a l'ESPAI AMPA.
 • 03.10.2018
 • 167
Comissions
OrganigramaCurs18 19
   
 • 11.12.2014
 • 1316
Contacte AMPA Sa
HorariEspaiAmpa
  Lloc: Escola Sa Forcanera Zona Ampa Av. de la Pau 31   Blanes - 17300 També podeu
 • 02.04.2015
 • 1635

Segueix-nos

  Fb  Tw